Kuljaktstig 2014

BJK vill tacka samtliga deltagare för en trevlig jaktstig.

Trots det bistra vädret var det över femtio deltagare på årets jaktstig.